www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คำนวณแบบไหน

(1/1)

ติ๊ก:
ถ้าเราจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ครึ่งปี  โดย มีเอกสารที่เราได้คือ  หนังสือรับรองหักณที่จ่าย  ที่ผู้จ่ายเงินออกให้   เช่น  ใบที่1 จากบริษัท  A   30,000   จากบริษัท  B    50,000บาท   เราจะยื่นแบบยังไง และคำว่า นำที่ถูกหัก มาเครคดิต  ทำยังไงคะ  

เช่น รายได้รวม  80,000 บาท  ลง ถูกหักณที่จ่าย 2,400 แล้ว พอปลายปี ได้เงินมาอีก  20,000 บาท  เราจะลง ยอดทั้งปี รวม หํกณที่จ่าย  ด้วยยอดเท่าไรคะ

007:
เป็นเงินได้จากอะไรครับตอนยื่นกลางปี ให้ยื่นรายได้ 8 หมื่น หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วนำมาคำนวณภาษี เมื่อคำนวณภาษีได้เท่าไหร่ ให้นำยอดที่ถูกหักภาษีไว้ 2400 มาหักออก ก็จะเป็นภาษีที่เสียเพิ่มสุทธิ  ตอนยื่นปลายปีให้ยื่นรายได้ 1 แสน หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วนำมาคำนวณภาษี เมื่อคำนวณภาษีได้เท่าไหร่ ให้นำยอดที่ถูกหักภาษีไว้ 3000 มาหักออก ก็จะเป็นภาษีที่เสียเพิ่มสุทธิ  หรือที่ต้องขอคืนครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม