www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หักเท่าไรดี

(1/1)

ติ๊ก:
กรณีบริษัท  จ้าง

ยอดเกิน 1,000 บาท   1. พิธีกร  มาดำเนินรายการ ในงานให้  2.จ้าง พริตตี้(แนะนำ สินค้า  )

คิดว่านะ:
น่าจะเป็นการส่งเสริมการขายค่าโฆษณา หัก 2%

ABC:
พริ้ตตี้ หัก 3%  

พิธีกร ก็หัก 3%

AE:
คิดเป็น ค่าจ้างเหรอค่ะถึงหัก 3%

007:
การจ่ายค่าพิธีกรหรือค่าพริตตี้ ถือเป็นค่าจ้างครับ หัก 3%แต่ถ้าจ่ายค่าพิธีกรเพื่อออกรายการโทรทัศน์ ถือว่าเป็นการจ้างนักแสดงสาธารณะครับ หัก 5%นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม