www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีในระบบซื้อมา-ขายไป

(1/1)

จูน:
กิจการเป้นลักษณะ การซื้อมาขายไป เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะมีหลายชนิด เช่นโทรทัศน์ วิทยุ หม้อหุงข้าว ณ วันที่เราซื้อสินค้าเหล่านี้มา เราจะบันทึกเป็นอะไร (ซื้อใช่ไหมคะ บันทึกแบบ periodic)

2. ลักษณะเดียวกัน ขายวัสดุสำนักงานและเครื่องเขียน แต่ถ้าเราซื้อเครื่องพิมพ์ดีดมาเพื่อขายเหมือนกัน เราจะลงว่าอะไรคะ  

xxx:
1.  ใช่ครับ  บันทึกเป็นซื้อ

2.  ถ้าบันทึกแบบ periodic  ก็บันทึกเป็นซื้อครับ

AE:
Dr.ซื้อสินค้า

ภาษีซื้อ

  Cr. เงินสด/เช็คธนาคาร/เจ้าหนี้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม