www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543

(1/1)

สงสัย:
เรื่องการคำนวณเงินได้ การคิดภาษีอัตราก้าวหน้าใช่ปัจจุบันหรือเปล่า ว่า100,000 บาทแรกยกเว้น เพราะที่เขาคิดให้เป็นตัวอย่างเหมือนจะไม่ใช่ เหมือนจะเป็น แค่ 50,000 แรกยกเว้นเลย งง

xxx:
เป็นตัวอย่างตามกฏหมายเดิม  ก็เพียงเปลี่ยนส่วนที่ยกเว้นจาก 50,000  ให้เป็น 100,000 บาทครับ  ตัวอยางตาม ป.96/2543  เป็นการแสดงวิธีการให้ดู  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  แต่เนื่องจากกฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง  เราก็เปลี่ยนแปลงตามครับ  อย่าสับสนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม