www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บิลซื้อ

(1/1)

AE:
กิจการเป็นรูปแบบการได้รับค่าจ้างงานในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็ก จดทะเบียนการค้าในรูปหจก. อยากทราบว่า การยื่น ภพ.30 บิลซื้อที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานจะนำมาเคลมภาษีซื้อได้หรือเปล่าคะ

xxx:
กรณีนี้ต้องระวังข้อเท็จจริงให้มากครับว่า  สื่อการเรียนการสอนใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือสื่อการเรียนใดบ้างที่ไม่ได้รับยกเว้น  หรือทุกสื่อได้รับยกเว้น เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาครับตามมาตรา 81 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ฉ) การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน         ( ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่32/2538 )

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata81จึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงครับว่า  สื่อการเรียนการสอนในลักษณะใด  อย่างไร  ถึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งจะสัมพันธ์กับรายจ่าย  เพราะหากรายได้ได้รับยกเว้น  รายจ่ายที่เกิดขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์นำมาเครดิตภาษี  แต่ให้ถือรวมเป็นค่าใช้จ่ายครับหากไม่แน่ใจลองสอบถาม call center ของสรรพากรดูครับ  หรือปรึกษาทีมกำกับดูแลครับ

kat:
อยากเห็นตัวอย่างบิลภาษีที่สามารถเคลมได้คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม