www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ข้องใจเรื่องค่านายหน้า

(1/1)

ทิพย์:
เรื่องการยื่นแบบค่านายหน้า ตามทฤษฎีที่ร่ำเรียนมา คือ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 แต่ในแนวทางปฏิบัติ สรรพากรยอมรับที่จะให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3,53 โดยหัก ณ ที่จ่าย 3%,5%,10%ในกรณีที่คนที่รับค่านายหน้าไม่ได้เป็นพนักงานของกิจการ(ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่สามารถมาคำนวณเงินได้ของบุคคลภายนอกได้ว่ามีรายได้อะไรเท่าไหร่ ที่จะมานำยื่นแบบ ภ.ง.ด.1) จริงหรือไม่คะ ขอความคิดเห็นด้วยค่ะ

xxx:
เอาหลักการก่อนครับ  เพราะผมมองว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  เช่น  กฏหมายกำหนดไม่ให้ขับรถยนต์บนทางด่วนเร็วกว่า 100  แต่ในทางปฏิบัติ  ก็มีคนฝ่าฝืนกฏหมายในความเห็นส่วนตัว  ผมมองกรณีนี้ว่า  ทางเจ้าหน้าที่สรรพากร  ต้องการควบคุมยอดที่มีการจ่าย อีกทั้งยังเป็นการพิสูจน์ถึงความีตัวตนจริงของผู้รับ  จึงให้ทำยื่นในแบบ ภงด. 3  ถ้าดูตามกฏหมายก็ถือว่าปฺฏิบัติไม่ถูกต้อง  แต่หากคนควบคุมหรือผู้มีหน้าที่ดูแลตามกฏหมายไม่ว่า หรือแนะนำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อประโยชน์อื่นนั้น  ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติครับก็เหมือนกับการไม่ข้ามทางม้าลาย  ถามว่าคนข้ามผิดมั๊ย ในเมื่อมีทางม้าลายแต่ไม่ข้ามก็ผิดครับ แม้ตำรวจจะเห็น อาจจะไม่จับ หรืออาจจะแค่ตักเตือน  ก็เป็นดุลยพินิจของผู้มีหน้าที่ตามกฏหมายกำหนดครับจึงชี้ชัดยากครับในกรณีนี้จะปฏิบัติอย่างไร  แต่ผมเชื่อว่าคนสวนใหญ่ก็จะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่แนะนำเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฏหมาย  ส่วนจะใช้อำนาจนั้นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม