www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่อง Vat ย้อนหลัง กับการตรวจสอบของสรรพากร

(1/1)

กี้:
คือดำเนินธุรกิจ นายหน้าตัวแทนขายสินค้า เปิดบจ. 10/47 ต่อมา 2/49 สรรพากรมาตรวจพบว่า ปี 48 มีการยื่นภพ 30 ไม่ถูกต้อง แต่ยื่นทุกเดือน เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้กระทำให้ถูกต้อง ตั้งแต่นั้นจึงยื่นแบบอย่างถูกต้อง แต่ปัจจุบัน สรรพากรทีมใหม่ มาตรวจ จะให้ยื่นใหม่ พร้อมเสียค่าปรับ ย้อนหลัง ตั้งแต่เปิดบริษัท...เราสามารถทำอะไรได้หรือไม่ค่ะ

007:
สรรพากรสามารถเก็บภาษีได้ตามข้อเท็จจริงเท่านั้นครับควรรู้ตัวเองก่อนครับว่าเราทำผิดอะไร แค่ไหน เจตนาหรือไม่ แล้วจึงค่อยต่อลองขอความเห็นใจครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม