www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แผนภูมิกรมศุลกากร

(1/1)

มู่หลัน:
อยากทราบแผนภูมิ โครงสร้างองค์กรกรมศุลกากรอ่ะค่ะ  ใครมีความรู้กรุณาตอบหน่อนนะคะ  เพราะต้องเอาข้อมูลไปทำรายงานค่ะ  

007:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=11134&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม