www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บันทึกบัญชี ส่งออก

(1/2) > >>

jabz:
1.การบันทึกบัญชีส่งออก ถ้าตั้งลูกหนี้

Dr.ลูกหนี้ต่างประเทศ

Cr.รายได้

ใช่ไหมค่ะ (ราคาขายxอัตราแลกเปลี่ยน USของฺBankที่รับเงินมา)ต้องเป็นวันที่ไหนค่ะ ระหว่าง

1.1วันที่ตามใบขน

1.2วันที่ตามฺB/L ถ้าจากB/Lเราต้อง Print หลักฐานยืนยันหรือเปล่าว่าRate เท่านี้จริงๆ

และถ้าB/Lหรือฺใบขนติดวันอาทิตย์Rateจะไม่โชว์ในอินเตอร์เน็ตจะดูRateได้จากไหน

2.ค่าธรรมเนียมBank Usa Charge 23Us จะบันทึกบันชีเป็นเงินบาทไทยต้องคูณRateวันไหนโดยสรุปรบกวนแนะนำการลงบันชีส่งออก ตั้งแต่ ตั้งลูกหนี้จนถึงรับเงิน โดยรับเงินรับ30%แบบTT และ70%แบบ L/Cหลังส่งของ ขอบคุณค่ะ

jabz:
เวลาบัญทึกบันชีเคยมีได้ยินว่าต้องใช้ราคาFOBใช่ไหมค่ะแต่เราออก Invoice เป็นค่า CIF ยังงี้เวลา ตัดลูกหนี้ก็เท่ากับว่าเรารับเงินมาเกินหรือเปล่า(งง) หรือว่าต้องบันทึก ราคาค่าFrighth กับ Insurnce เป็นต้นทุนของสินค้าตัวนี้(งง)ค่ะแนะนำด้วยค่ะ ส่งออกครั้งแรก

jabz:
ช่วยตอบด้วยด่วนค่ะ

xxx:
1. เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนครับ โดยพิจารณาใน 2 แง่คือ

1.1 ในทางบัญชี การจะบันทึกตั้งลูกหนี้ ก็อยู่ที่ข้อตกลงกับผู้ซื้อว่าเป็นอย่างไร ก็ให้ใช้ราคานั้นคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ1.2 ในทางภาษี ประมวลรัษฎากรจะกำหนดไว้ดังนี้

1.2.1 กรณีนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 โดยคำนวณจากราคา C.I.F. บวกด้วยอากรขาเข้า บวกด้วยภาษีสรรพสามิต ( ถ้ามี ) บวกด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น ( ถ้ามี ) และเมื่อได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้นำเข้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร ซึ่งหากผู้นำเข้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนใบเสร็จดังกล่าวถือเป็นใบกำกับภาษี และนำมาเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีในเดือนนั้นได้ตามปกติ1.2.2 กรณีการส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ในแต่ละเดือน จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ของมูลค่าของฐานภาษี สำหรับการขายสินค้าโดยการส่งออก ซึ่งได้แก่ราคา F.O.B. ของสินค้าบวกด้วยภาษีสรรพสามิต ( ถ้ามี ) บวกด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ( ถ้ามี )

หมายเหตุ การส่งออกที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 นั้นจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 97/2543 เรื่องการส่งออกสินค้าซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากรสรุป  อย่าสับสนระหว่างการบันทึกบัญขี  กับภาระทางภาษีอากรครับ  เพราะทางบัญชีจะบันทึกตามข้อเท็จจริงตามวันที่เกิดรายการ  ส่วนหลักภาษีก็เป็นเรื่องของภาษีตัวนั้นๆ  จึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบัญขีตามหลักภาษีครับ  เพราะจะผิดมาตราฐานการบัญชีครับ

xxx:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=478&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=543&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=651&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=661&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1069&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม