www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าจ้าง

(1/1)

ติ๊ก:
บริษัท  จ้าง แม่ครัว/ร้านอาหาร  มาทำอาหาร เลี้ยง ลูกค้า  เวลาจ่ายเงิน ค่าอาหาร    ต้องหักณที่จ่ายหรือไม่ ผู้รับเป้น บุคคลธรรมดา

007:
ต้องหัก 3% เป็นค่าบริการครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม