www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีย้อนหลัง

(1/1)

ภาษีย้อนหลัง:
ปัจจุบันเปิดบริษัทฯและไปเซ้งอาคารพร้อมที่ดินเป็นหอพัก และห้องแถวของคนอื่น เป็นสัญญาเช่า 10 ปี เสียค่าเซ้ง 8 ล้าน แล้วมาบริหารต่อ โดยห้องพัก ให้เช่าเป็นรายเดือน เก็บค่าเช่าทุกเดือน ส่วนตึกแถวให้เช่าทำสัญญา 2 ปี โดยเก็บเงิน 1 ครั้ง เก็บขาด 2 ปี

 และแบ่งให้กับเจ้าของตึก 30% ของรายได้โดยค่าเช่าหอพักให้ทุกเดือน แต่ตึกแถวทุก 2 ปี  ปัจจุบันเสียภาษีของหอพักถูกต้อง   แต่ตึกแถวไม่ได้เสียภาษี จะโดนเสียภาษีย้อนหลังหรือเปล่า ถ้าโดนจะเสียอย่างไร แล้วทางสรรพากรจะทราบได้จากอะไรได้บ้าง  จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ขอบคุณมาก

007:
สรุปว่าเสียภาษีของหอพักถูกต้องแล้ว ? แต่ยังไม่ได้เสียภาษีของตึกแถว ดังนั้นปีไหนถ้าได้รับเงินค่าเช่าตึกแถว ก็ต้องรวมยื่นเป็นรายได้ปีนั้น (ถ้าไม่ได้รับ ก็ไม่ต้องรวมเป็นรายได้) สรรพากรจะตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายซึ่งเราจะถูกหักไว้ในกรณีถ้าลูกค้าเป็นนิติบุคคล หรืออาจตรวจสอบในจากการสำรวจการใช้สินทรัพย์ครับวางแผนภาษีจะดีกว่าครับ

นก:
ถ้าเราเป็นผู้รับเหมา เราโดนหัก ณ ที่จ่ายไว้ แต่เราไม่ได้ยื่นอะไรเลย พอสิ้นปีรายได้เราเกิน 1,800,000 บาท เค้าคิดภาษีย้อนหลังกันยังไงหรือค่ะ ตอบด่วนค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม