www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การตัดค่าเสื่อมราคา

(1/1)

ทศ:
อาคารราคา 20 ล้านบาทใช้มาแล้ว 13 ปี มีการต่อเติมชั้นบนในปีที่ 14 จำนวน 5 แสนบาท ส่วนที่ต่อเติมต้องตัดค่าเสื่อมยังไงครับ ตัด 20 ปี หรือตัด 7 ปีตามอายุอาคารที่เหลือ ถ้าตัด 7 ปี แล้วจะมีปัญหากับสรรพากรหรือเปล่า

แล้วควรลงบัญชียังไง...ขอบคุณครับ

xxx:
ตามความเห็นส่วนตัว  ควรตัด 20 ปีครับ  เพราะเป็นการต่อเติมขึ้นมาอีกชั้น  ซึ่งแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร  แต่ก็เป็นการต่อเติมขึ้นมาใหม่ในภายหลัง  จึงควรคิดค่าเสื่อมแยกแต่หากเป็นการแบ่งซอยห้องออก  หรือทุบห้องเล็กออกแล้วทำเป็นห้องใหญ่  ในลักษณะนี้ผมมองว่าควรจะคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุของอาคารที่คงเหลือ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้น  แต่ก็แยกชี้ชัดยาก เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงในตัวอาคารเดิมครับในแง่ภาษีอากร  หากสามารถแยกต้นทุนได้อย่างชัดเจน  ก็ควรคิดค่าเสื่อมราคา  20  ปีครับเปิ้ล:
การตัดค่าเสื่อมราคาปีสุดท้ายเหลือ 0 บาทได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม