www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ฝึกหัดงาน CPA

(1/1)

เทน:
ไม่ทราบว่าจะฝึกหัดงานเก็บชั่วโมง CPA ได้ที่ไหนบ้างค่ะ

a-man:
ต้องฝึกกับทางผู้สอบบัญชีนะจ๊ะ  หากไม่รู้ลองสอบถามไปยังสภาวิชาชีพบัญชี  เพราะจะมีข้อมูลของผู้สอบบัญชี  ก็ขอข้อมูลและลองติดต่อกับทางผู้สอบดูนะจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม