www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่นภพ.30 ของบริษัทส่งออกโดยใช้ระบบ PAPERLESS

(1/1)

หมูน้อย:
กรณีบริษัทเป็นบ.ส่งออกสินค้า โดยใช้ระบบ PAPERLESS ทางบริษัทจะใช้วันที่ใน STATUS ที่เท่าไร เพื่อบันทึกเป็นรายได้นำส่ง ภพง.30 ค่ะ

007:
ใครใช้ระบบนี้บ้างช่วยตอบหน่อยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม