www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผลดีแลผลเสีย ของการจ่ายเงินปันผล คืออะไรค่ะ

(1/1)

haruzaa:
ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

a-man:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3294&c=actในแง่ของผู้ถือหุ้น  มีแต่ข้อดี  เพราะลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทน  แม้จะต้องแลกด้วยการเสียภาษีบ้างก็ตามส่วนผลเสียนึกไม่ออกจ๊ะ  เพราะไม่รู้จะมองในมุมใดนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม