www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ข้อดีข้อเสียของพรบ.วิชาชีพบัญชี2547ช่วยหน่อยน่ะค่ะ

(1/1)

เด็กน้อยผู้น่าสงสาร:
พรบ.วิชาชีพบัญชี2547มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างค่ะ และพรบ.วิชาชีพบัญชี2543มีข้อแตกต่างกับ 2547 อย่างไรบ้างค่ะ ขอขอบคุณสำหรับคำตอบไว้ก่อนเลยน่ะค่ะช่วยหน่อยน่ะค่ะT_T

007:
โดยคุณ town (125.25.189.*) [26 Aug 2007 23:28] #17405 (2/2)  

คงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล แต่กฏหมายจะเน้นให้วิชาชีพนี้ มีความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้ข้อมูล จึงอาจกล่าวได้ว่า มีข้อดี

1. กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้จะทำวิชาชีพนี้ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในข้อมูล

2. สร้างมาตราฐานในการทำงาน เพราะผู้ที่จะทำวิชาชีพนี้ได้ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพ อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

3. มีองค์กรขึ้นมาดูแลผู้ประกอบวิชาชีพนี้ อย่างอิสระ โดยไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ มากำกับดูแลโดยตรงเหมือนเมื่อในอดีตส่วนข้อเสีย

1. ในมุมมองของผม เหมือนเป็นการถูกจำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาก่อน แต่ไม่มีวุฒิการศึกษาตามที่กฏหมายกำหนด

2. วิชาชีพนี้ แม้จะมีวุฒิการศึกษา แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ประสบการณ์ยังเป็นสิ่งที่มีสำคัญกว่า เพราะแม้เด็กจะจบปริญญาตรีสาขาบัญชีมา แต่หากจะมาทำงานเทียบกับผู้ไม่จบปริญญาทางด้านบัญชี แต่มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปีแล้ว เด็กจบใหม่ก็ยังทำงานสู้ไม่ได้  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม