www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายได้รับล่วงหน้าสามารถลงเป็นหมวด4 ได้ด้วยหรือเปล่า

(1/1)

แพท:
กิจการเป็นอพาร์เม้นท์ให้เช่า และมีการรับค่าเช่าล่วงหน้าสามารถบันทึกบัญชีแบบไหนค่ะ

town:
เงินที่ได้รับมาล่วงหน้า  ในทางบัญชีถือว่าเป็นหนี้สิน  เช่น  คุณแพท  จ่ายค่าเช่าห้องไปก่อนที่จะอยู่  คุณแพทก็เสมือนเป็นเจ้าหนี้ของผู้รับเงิน  ดังนั้นในทางผู้รับเงินต้องบันทึกเงินที่รับมาล่วงหน้าเป็นหนี้สินดังนี้

Dr.  เงินสด / ธนาคาร

Cr.  รายได้รับล่วงหน้า / ค่าเช่ารับล่วงหน้า ( ถือเป็นหนี้สินหมวด 2 )นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม