www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สอบถาม ภพ.30

(1/1)

999:
กรณีที่รายได้แต่ละเดือนมาก แต่มี vat ซื้อน้อยทุกเดือนทำให้เสียภาษีแต่ละเดือนค่อนข้างมาก เนื่องจากกิจการไม่ได้เป็นบริษัทแบบซื้อมาขายไป แต่เป็นการจ้างงานทำสื่อการสอนทำให้ไม่ค่อยมีบิลซื้อ จะพอมีวิธไหนที่จะช่วยลดการจ่ายภาษีแต่ละเดือนได้บ้าง

town:
ไม่ควรหาบิลซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเข้ามา  เพราะ vat ขายเป็นเงินที่เราเรียกเก็บมาจากลูกค้า  ไม่ใช่เงินที่เราจ่ายเองนะครับ  อย่าสับสน  ต่อให้กิจการคุณไม่มีภาษีซื้อเลย  ก็นำส่ง vat ขายทั้ง 100%  ก็ไม่เห็นจะเป็นไร  เพราะไม่ใช่เงินของเรา  เราเพียงมีหน้าที่เก็บแทนรัฐ  แล้วนำส่งเท่านั้นครับ  ( อย่าคิดว่าเงินเข้ามาแล้ว  เป็นเงินของเรา )

ตุ๊ก:
สวัสดีค่ะ อยากถามว่ากรณีเรายื่นภาษีขายไว้เกินแล้วเราจะกรอกเพื่อปรับแบบให้ถูกต้องเพื่อไปแจ้งสรรพากรยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม