www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้าเราได้รับ BOI ด้วย และ ขายของให้บริษัทได้รับ BOI เหมือนกัน

(1/1)

ti:
เราได้รับ BOI และขายของให้บริษัทที่ได้รับ BOI เหมือนกัน ต้องขายแบบมี VAT หรือ ไม่มี VAT ค่ะ

และถ้าขายแบบมี VAT ใช้อัตรา 0 หรือ 7 ค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

007:
ผมว่าการได้รับ BOI ไม่ได้หมายความว่าได้รับยกเว้น VAT นะครับ ต้องดูในใบส่งเสริมนะครับ  คุณอาจได้รับยกเว้นอากรขาเข้า หรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ถ้าขายส่งออก ภาษี 0% ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม