www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะเคลมภาษีได้ทั้งหมดไหม

(1/2) > >>

หนู:
บริษัทเป็นกิจการรับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง แต่จะรับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทอื่นในเครือแล้วก็จะมีการออกอินวอยซ์เก็บบริษัทในเครืออีกที จะถือว่าเป็นธุรกิจที่สามารถเคลมภาษีได้ทั้งหมดหรือไม่

007:
ธุรกิจคุณเป็นธุรกิจบริการครับ ต้องมี vat และถูกหัก ณ ทีจ่าย 3%

หนู:
ขอบคุณ คุณ 007 แต่ประเด็นคือ สามารถเคลม vat ได้ทั้งหมดหรือไม่ หมายถึง vatได้รับจากผู้รับเหมาต่าง ๆ นำมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่ เช่นจ่ายค่าปรับถมที่ และค่าก่อสร้าง

town:
ไม่จัดเจนครับ  ช่วยขยายความรับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง  และกิจการจะรับรู้รายได้  รวมถึงการรับชำระกันอย่างไรครับ  แล้วจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ครับ

หนู:
กิจการเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำการพัฒนาที่ดินและก่อสร้างวิลล่าด้วย ที่ดินเป็นของบริษัทอื่น ๆ ในเครืออีก3 บริษัท และการสร้างวิลล่าก็ขายให้กับคนนอกโดยบริษัทเจ้าของที่ดิน แต่การก่อสร้างบริษัทจะเรียกเก็บจากคนนอกผู้ว่าจ้าง สรุปว่าทำการพัฒนาที่ดินเรียกเก็บบริษัทที่ดิน ก่อสร้างวิลล่าเรียกเก็บเจ้าของวิลล่า(ซึ่งเช่าที่ดินระยะยาวจากเจ้าของทีดินอีกที่หนึ่ง) และบริษัทก็จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่แรกที่ได้ดำเนินการ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม