www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พรบ.วิชาชีพบัญชี2547มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างค่ะ

(1/1)

เด็กน้อย:
ช่วยหน่อยน่ะค่ะ  ว่าพรบ.วิชาชีพบัญชี2547มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างค่ะ ขอขอบคุณสำหรับคำตอบไว้ก่อนเลยน่ะค่ะช่วยหน่อยน่ะค่ะT_T

007:
ลองอ่านดูก่อนนะครับ

town:
คงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล  แต่กฏหมายจะเน้นให้วิชาชีพนี้  มีความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้ข้อมูล  จึงอาจกล่าวได้ว่า  มีข้อดี

1.  กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้จะทำวิชาชีพนี้  เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในข้อมูล

2.  สร้างมาตราฐานในการทำงาน  เพราะผู้ที่จะทำวิชาชีพนี้ได้  จะต้องเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพ  อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

3.  มีองค์กรขึ้นมาดูแลผู้ประกอบวิชาชีพนี้  อย่างอิสระ โดยไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  มากำกับดูแลโดยตรงเหมือนเมื่อในอดีตส่วนข้อเสีย

1.  ในมุมมองของผม  เหมือนเป็นการถูกจำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาก่อน  แต่ไม่มีวุฒิการศึกษาตามที่กฏหมายกำหนด  

2.  วิชาชีพนี้  แม้จะมีวุฒิการศึกษา  แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า  ประสบการณ์ยังเป็นสิ่งที่มีสำคัญกว่า  เพราะแม้เด็กจะจบปริญญาตรีสาขาบัญชีมา  แต่หากจะมาทำงานเทียบกับผู้ไม่จบปริญญาทางด้านบัญชี  แต่มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า  5  ปีแล้ว  เด็กจบใหม่ก็ยังทำงานสู้ไม่ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม