www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด.51 ต้องมีลายเซ็นผู้สอบบัญชีหรือไม่ ถ้าประมาณการจากกึ่งหนึ่งของกำไร/ขาดทุน

(1/1)

ลี:
ไม่ใช่จาก กำไร/ขาดทุนที่แท้จริง

ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีเซ็นใช่ไหมคะ

- เครื่องจักร คิดค่าเสื่อมกี่ เปอร์เซ็นต์

007:
ไม่ต้องมีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม