www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีซื้อของเดือนกุมภาพันธ์ ยังใช้ได้ไหม

(1/1)

อร:
เนื่องจากมีใบกำกับภาษีซื้ออยู่ 1 ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ตกหล่นอยู่ไม่ได้นำไปลงรายงานภาษีซื้อไว้ และได้ทราบว่าสามารถนำมานำส่งภาษีซื้อได้ภายในหกเดือน ไม่ทราบว่าการนับ 6 เดือนนี้นับอย่างไรค่ะ

และฉบับนี้ยังทัน 6 เดือนหรือไม่ค่ะ

101:
6+1 ค่ะ

007:
ได้รับใบกำกับภาษีมาเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้เดือนนั้นครับ (แต่วันที่ได้รับ สามารถล่าช้าได้เพียง 6 เดือนนับจากวันที่ในใบกำกับภาษี)  ถ้าตกหล่นอยู่ เอามาใช้ไม่ได้นักบัญชีบางคนใช้วิธีสับหลีก เพื่อให้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเดือนน้อยๆ  สรรพากรเตือนมาแล้วนะครับว่า ใบกำกับภาษีซื้อที่ยื่นล่าช้านั้น ต้องมีเหตุผลด้วย เช่นถ้าเป็นซื้อมาขายไป ก็ไม่น่าที่จะได้รับใบกำกับภาษีล่าช้าใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นใบกำกับภาษีที่ยังไม่ได้รับจาก shipping ก็อนุโลมได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม