www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีขายที่นำต้นทุนไปขอเครดิตภาษีซื้อได้เป็นยังไง

(1/1)

บี:
กิจการส่งเสริมการขายต่อไปนี้ ไม่เสียภาษีขายและนำต้นทุนไปขอเครดิตภาษีซื้อได้

รบกวนช่วยอธิบายหน่อยว่าจะลงบัญชีอย่างไรทั้งภาษีขายและต้นทุนที่ไปขอเครดิตภาษีซื้อ  ไม่เข้าใจ

007:
กิจกรรมส่งเสริมการขายต่อไปนี้ ไม่เสียภาษีขายและนำต้นทุนไปขอเครดิตภาษีซื้อได้ (ดีทั้งนั้นครับ)

1. การแจกสินค้าตัวอย่าง

2. การแจกสินค้าหรือให้ของขวัญตามเทศกาล

3. ของแถมที่ใส่ในหีบห่อหรือในกล่องสินค้า (มูลค่าต้องไม่มากกว่าของที่ขาย)

4. ของแถมที่ติดไปกับสินค้า (มูลค่าต้องไม่มากกว่าของที่ขาย)

5. ของแถมแยกชิ้นอิสระที่ให้ต่างหากจากสินค้า (มูลค่าต้องไม่มากกว่าของที่ขาย)

6. การแถมวัสดุหรือบริการหีบห่อ (มูลค่าต้องไม่มากกว่าของที่ขาย)

7. การเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มขนาดหรือหีบห่อส่วนเพิ่ม (มูลค่าต้องไม่มากกว่าของที่ขาย)

8. การลดราคา

9. ส่วนลดการค้า

10. ส่วนลดเงินสด

11. ของขวัญและของชำร่วยที่ให้ในโอกาสเปิดร้าน เทศกาล แนะนำสินค้าใหม่

12. การส่งสินค้าไปให้ทดลองใช้ก่อนซื้อ และส่งสินค้าตัวใหม่ให้เมื่อตัดสินใจซื้อไม่เสียภาษีขายหมายความว่า ถ้าแจกหรือแถมหรือทำอย่างอื่นตามข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นขายและไม่ต้องออกใบกำกับภาษีนำต้นทุนไปขอเครดิตภาษีซื้อได้ หมายความว่า ถ้าแจกหรือแถมหรือทำอย่างอื่นตามข้างต้น ภาษีซื้อของต้นทุนหรือมูลค่าซื้อของสิ่งที่นำมาส่งเสริมการขาย สามารถขอคืนได้ครับ

007:
กิจการส่งเสริมการขายต่อไปนี้ ไม่เสียภาษีขายและนำต้นทุนไปขอเครดิตภาษีซื้อไม่ได้

 1. คูปองแลกซื้อสินค้า

 2.คูปองส่วนลดค่าสินค้า

 3. คูปองสะสมแต้มตามแผนส่งเสริมการขาย

 4. การให้เงินค่าเชียร์สินค้า

 5. การบริจาคสินค้าให้องค์การสาธารณกุศล สถานศึกษาเอกชน

กิจกรรมส่งเสริมการขายต่อไปนี้ เสียภาษีขายและนำต้นทุนไปขอเครดิตภาษีซื้อได้

 1. การแจกโดยซื้อสินค้าอื่นไปใช้เป็นของแจก

 2. การแจกสินค้าตัวอย่างให้ผู้จัดจำหน่าย

 3. ของแถมที่ให้ภายหลังการซื้อสินค้าหรือใช้สินค้า

 4. ของแถมที่ส่งทางไปรษณีย์

 5. ของแถมที่ใช้ชิ้นส่วนแลกซื้อ

 6. ของแถมที่มีมูลค่ามากกว่าตัวสินค้า

 7. ส่วนลดที่เป็นรางวัลจากการส่งเสริมการขาย (ถ้าเกิน 1,000.- บาทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ด้วย)

 8. ของขวัญและของชำร่วยที่ให้เป็นสินค้าอื่นหรือให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า

 9. การส่งสินค้าไปให้ทดลองใช้ก่อนซื้อและถือว่าสินค้าที่ทดลองใช้เป็นสินค้าที่ส่งมอบเมื่อซื้อ

10. การส่งสินค้าให้ทดลองใช้เกินกว่า 14 วัน

11. การแจกสินค้าที่ใช้แล้วสิ้นสภาพหรือวัสดุสิ้นเปลือง

12. รางวัลจากการแข่งขันหรือชิงโชค (ถ้าเกิน 1,000.- บาทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ด้วย)กิจกรรมส่งเสริมการขายต่อไปนี้ เสียภาษีขายและนำต้นทุนไปขอเครดิตภาษีซื้อไม่ได้

 1. ส่งสินค้าให้ทดลองใช้แต่ไม่ได้ลงในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

 2. บริจาคสินค้าให้หน่วยงานรายการ รัฐบาล รวมทั้งสถานพยาบาลเอกชน

 3. บริจาคสินค้าให้สำนักสงฆ์, มูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่อยู่ในรายชื่อประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล (ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ด้วย)

นก:
บริษัท ฯ ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อครบรอง 15 ปี และมีการแจกทองคำ มูลค่า 2 บาท สำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 15 ปี จำนวน 10 คน มูลค่าทองคำ 205,607.48 บวก ภาษีซื้อ 14,392.52 บาท รวมเป็นเงิน 220,000 บาท คำถาม บริษัทฯ สามารถนำใบเสร็จที่ได้รับ มาเป็นเคลมภาษีซื้อได้กี่บาท?

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม