www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

โรงแรม ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

(1/1)

ปิยะวรรณ:
ดำเนินธุรกิจresortเล็กๆมาได้1ปี ยังไม่ได้จดทะเบียน และ เสียภาษี กรณีต้องการจดเป็นบุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียว ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และจด vatหรือไม่ หรือต้องจดเป็นนิติบุคคลก่อน คือไม่อยากจดนิติบุคคลอะคะ เพราะกิจการไม่ใหญ่โต รายได้ไม่ถึง 1,800,000ต่อปี และการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาของกิจการนี้มีฐานภาษีอย่างไรคะ  ขอบคุณมากๆคะ

007:
ทำกิจการโรงแรม ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชน์นะครับ และถ้ารายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็ยังไม่ต้องเข้า vatการยื่นภาษี ให้ยื่นในนามของเจ้าของโรงแรม กลางปีและสิ้นปี หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ 70% ครับปิยะวรรณ:
รบกวนคุณ 007 อีกนิด สมมติว่ารายได้1,000,000 บาทต่อปี หักค่าใช้จ่ายเหมาแล้วเหลือ 700,000 บาท อันนี้เอาไปคำนวนภาษีที่ต้องจ่ายปลายปีในภงด90 เลยใช่มั้ย หักในหัวข้อไหนอะคะ แล้วก็เจ้าของมีรายได้ทางอื่นด้วยที่คำนวนเป็นปรกติอยู่แล้วซึ่งคิดว่าจะทำให้รายได้รวมต่อปีสูงขึ้น  ถ้าภาษีของรายได้ 700,000 บาทนี้ เอาไปเป็นรายได้ของพี่ชายแทนได้หรือไม่เนื่องจากเค้าไม่มีรายได้ทางอื่นเลย

xxx:
1.  ต้องนำไปรวมคำนวณเป็นเงินได้  และต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี ตามแบบ ภงด.94  และปลายปีตามแบบ ภงด.90  ด้วยครับ  โดยถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8)  คล้ายๆ โรงแรม ( เป็นธุรกิจบริการเนื่องจากไม่ได้ให้ผู้พักอาศัยครอบครองทรัพย์สิน เหมือนกับอพาร์ทเมนท์ )2.  จะสามารถถือเป็นรายได้ของพี่ชายหรือไม่  อันดับแรกต้องดูก่อนครับว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินเป็นของใคร  หากพี่ชายไม่มีกรรมสิทธิ์  ก็จะต้องทำการเช่าช่วง  ซึ่งจะต้องมีการวางแผนภาษีให้ดี  ( จึงควรเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด  เพื่อประกอบการพิจารณา )นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม