www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างปี

(1/1)

ผู้ทำบัญชี:
บริษัทได้มีการปิดบัญชีทุก 3 เดือน และจำเป็นต้องรับรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งในงวด 3 เดือนคือมีนาคมที่ผ่านมาได้มีผลกำไรสุทธิ 100000และคำนวณภาษีเงินได้ 30000

 มีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 25000

Dr.ภาษีเงินได้         30000

     Cr. ภาษีเงินได้ถูกหัก    25000

           ภาษีค้างจ่าย           5000

ต้องการถามคือ

1.รายการที่บันทึกในเดือนมี.ค.ถูกต้องหรือไม่คือบันทึกเหมือนสิ้นปี

2.ถ้าเดือนมิถุนายน หรือสิ้นปี จะบันทึกรายการกลับรายการคืนจากที่บันทึกไว้ในเดือนมี.ค.ได้หรือไม่

ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะผู้ทำบัญชี:
ข้อ 2 ขอเพิ่มเติมค่ะ หมายถึงว่ากรณีงวดต่อไปเกิดผลขาดทุน สามารถบันทึกกลับรายการได้ใช่ไหมค่ะ

เพราะว่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายยังไม่ได้มีการจ่ายจริงเพียงแต่เป็นการปรับปรุงบัญชีในงวดนั้นๆ เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมค่ะ

xxx:
1.  ผมมองว่าถูกต้องคร๊าบ

2.  ก็ถูกต้องเช่นกันครับ  เนื่องจากงบการเงินของนิติบุคคล  จะยื่นปีละ 1 ครั้ง  และการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปีนั้น  ก็ยื่นปีละ 1  ครั้งเช่นกัน  ดังนั้นการปิดบัญชีทุกรายไตรมาส  ก็เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ  หรือตาม พรบ. ตัวอื่นครับ

ผู้ทำบัญชี:
ขอบคุณ คุณ xxx มากค่ะ

และถ้าได้บันทึกการปิดบัญชีรายไตรมาสผ่านไปแล้ว ในเดือนถัดไป(เม.ย./ก.ค./ต.ค.) สามารถกลับรายการที่บันทึกภาษีเงินได้ไว้ ได้ทันทีหรือไม่ค่ะ และพอปิดไตรมาสต่อไปก็ค่อยบันทึกใหม่ เป็นเช่นนี้จะถูกต้องใช่หรือไม่ค่ะ

**เนื่องจากเห็นว่าในการปิดรายเดือนระหว่างไตรมาส บ.ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้สิ้นเดือนของทุกเดือน แต่มีแสดงรายละเอียดภาษีเงินได้ตามภาษีไว้นอกงบการเงินอยู่แล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม