www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผังสินค้าคงเหลือ

(1/1)

น้อย:
รบกวนขอผังบัญชีสินค้าคงเหลือ ธุรกิจซื้อมาขายไป จะขาย วัสดุเครื่องเขียน และ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และซ่อมแซม และ ให้เช่า ขอเป็นแนวทางในการตั้งระหัสนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

xxx:
ควรแยกดังนี้

1.  รหัสสินค้าที่ขาย  ก็จะแยกย่อยตามหมวดหมู่ของประเภทสินค้าที่ขาย  เช่น  

1.1  เครื่องเขียน  ก็อาจจะแยกย่อยตามชนิดของเครื่องเขียน  เช่น

1.1.1  ปากกา

1.1.2  ไม้บรรทัด1.2  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ก็อาจจะแบ่งย่อยออกเป็น

1.2.1  จอ

1.2.2  เมนบอร์ด

1.2.3  แรม1.3  เครื่องถ่ายเอกสาร  เป็นต้น2.  รหัสอะไหล่ที่ให้บริการ

2.1  อะไหล่คอมพิวเตอร์

2.1.1  จอ

2.1.2  เมนบอร์ด

2.1.3  แรม2.2  อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร  เป็นต้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม