www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

(1/1)

นู๋บี:
กรรมการผู้จัดการบริษัท นำบิลมาขอเบิกค่าโทรศัพท์มือถือซึ่งในบิลระบุชื่อกรรมการ อย่างนี้ถือป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ หากได้ใช้ชื่อบัญชีว่าอะไร (เป็นข้อตกลงของบริษัทว่าให้กรรมการเบิกค่าโทรศัพท์ได้)

007:
ถ้าใช้เพื่อกิจการ ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงครับ แต่ถ้าบิลไม่ได้เป็นชื่อของบริษัทก็ขอคืนภาษีซื้อไม่ได้ครับ

.............:
ขอบคุณมากค่ะ คุณเจมส์บอล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม