www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การชำระภาษีโรงเรือน

(1/1)

คุณ ธร:
การชำระภาษีโรงเรือนนอกจากคำนวณจากราคาเช่า(ราคาประเมินรายปี) แล้วจะสามารถคำนวณจากพื้นที่ได้หรือไม่

และ อย่างไร

007:
ฐานภาษีของภาษีโรงเรือนคือ ค่ารายปีของทรัพย์สินซึ่งหมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่าและค่าเช่านั้นเป็นจำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ให้ถือค่าเช่านั้นเป็นค่ารายปี แต่ถ้ามีกรณีที่สมควรจะให้พิจารณาได้ว่าค่าเช่านั้นมิใช่จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือกรณีที่ไม่มีค่าเช่าเนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดำเนินกิจการเองหรือ ด้วยเหตุอื่น ๆ ให้พิจารณากำหนดค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะ ขนาด พื้นที่ ทำเลที่ตั้งและบริการสาธารณะซึ่งทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันครับผู้เดือดร้อน:
       คำถามนี้ยาวมากแต่ขอความกรุณาด้วยคะ                       ช่วยคนจนหน่อยคะ!        

หากเราเป้นผู้เช่าและมีการทำสํญญาว่าให้ผู้เช่านั้นเสียภาษี

โรงเรือนแบบนี้ผิดมัยคะ เพราะที่รู้มานั้นปกติเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนในส่วนตรงนี้ใช่มัยคะ  และมีปัญหาอีกอยู่ที่ว่าตอนทำสัญญาเช่าคะไม่ได้อ่านสัญญาโดยละเอียดมากและก็เลยถามพี่คนที่เอาสัญญามาให้ทำว่าเซ็นตรงไหนบ้าง เขาก็บอกเซ็นช่องนี้ๆและก็ได้เซ็นไปเพราะไม่นึกมาก่อนว่าผู้ให้เช่าจะทำสัญญาให้ผู้เช่าเสียภาษีโรงเรือนด้วยเพราะคิดว่าการจะเสียภาษีโรงเรือนนั้นเราต้องมีโฉนที่ดินและสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งในตรงนี้ผู้เช่าไม่มีนอกจากจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้ช่าเช่าเท่านั้น  และปัญหาอีกอย่างคือเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่านั้นได้แจ้งกับทางเทศบาลว่าผู้เช่านั้นเป็นเจ้าของบ้านเอกสารทุกอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินหมดและให้เราเสียภาษีโรงเรือนแจ้งทุกอย่างว่าเราเช่าเดือนเท่าไรทำประโยชน์อะไรบ้างในบ้าหลังนั้นแบบนี้เป็นการร่วมกันสร้างข้อมูลเท็จของเจ้าหน้าที่และเจ้าบ้านมัยคะและถ้าหากเราจะหัวหมอเหมือนเขาโดยการที่เสียภาษีสักห้าหกปีและฟ้องเอาบ้านหลังนี้ได้มัยคะแต่ไม่อยากทำหลอกคะข้อนี้แต่อยากถามคะเพราะหากตอนนี้จะไปพูดคุยกับผู้ให้เช่านั้นก็ดูเหมือนว่าเราจะเสียเปรียบเขาทุกอย่างงานที่เริ่มก็กำลังไปได้ดีและก็เสียเงินตกแต่งร้านไปก็เยอะหากไปพูดเขายกเลิกสัญญาละ  แล้วที่เราลงทุนไปละ จะทำยังไง ผู้ให้เช่าจะรับผิดชอบมัยหากเราไม่ได้ผิดสัญญา  ก่วาจะหาทีทำมาหากินได้อีกภาระก็จะตกเป็นของเรา  รายระเอียดของผู้เช่าคะ  รายได้ต่อเดือนจากการเปิดร้านเช่าอินเทอร์เน็ตรายชั่วโมงตกเฉลี่ยต่อเดือน15000-18000บาทด้านบนของบ้านแบ่งห้องให้เช่ามีอยู่5ห้องตอนนี้มีผู้เช่าอยู่1ห้องเดือนละ1000บ.ห้องอื่นไม่มีผู้อยู่เลยเนื่องจากบ้านหลังนี้ใช้น้ำบาดาลน้ำเลยก่ลอยมากเพราะอยู่ใกล้ทะเลถ้าจะลงทุนต่อน้ำปะปาก็กลัวธุรกิจข้างหน้าไปไม่สวย   และเช่าบ้านทั้งหลังสามชั่นครึ่งเดือนละ10000บาทต่อเดือนและยังต้องจ่ายค่าจิปะทะอีกในการรับปริ้นงานนี้คือความจริง ณ ปัจจุบันสามีทำงานราชการเงินเดือนไม่ถึงหมื่น

เดือนนี้เริ่มเดือดร้อนเพราะมีการแจ้งให้เสียภาษี เช่าบ้านหลังนี้มา10เดือนไม่เข้าใจว่ารายเดือนก็ต้องเสียรายปีก็ต้องเสียแล้วคนจนอย่างพวกเราเมื่อรัยละจะลืมตาอ้าปากได้ ละคะพอแล้วคะหากถามมากก็มีอีกยาวมากคะ  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม