www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คณะบุคคลมมีวัตถุประสงค์เดิม 2ข้อ ต้องการยกเลิก 1 ข้อ

(1/1)

กกก:
8ณะบุคคลมมีวัตถุประสงค์เดิม 2ข้อ ต้องการยกเลิก 1 ข้อต้องทำอย่างไรบ้างครับ

007:
ไม่ต้องทำอะไรครับ เราทำน้อยกว่าวัตถุประสงค์ที่ระบุได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม