www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ส่งเสริมการขาย

(1/1)

บีบอย:
การส่งเสริมการขายแบบไหนดีกว่ากั น  มีข้อดีข้อเสียอย่างไร  แถม  หรือชิงโชค ชิงรางวัล  แล้ว มีวิธีการส่งเสริมการขายวิธีอื่นหรือไม่ครับ แล้ว ลงบันทึกบัญชีอย่างไร

007:
กิจการส่งเสริมการขายต่อไปนี้ ไม่เสียภาษีขายและนำต้นทุนไปขอเครดิตภาษีซื้อได้ (ดีทั้งนั้นครับ) 1. การแจกสินค้าตัวอย่าง

  2. การแจกสินค้าหรือให้ของขวัญตามเทศกาล

  3. ของแถมที่ใส่ในหีบห่อหรือในกล่องสินค้า (มูลค่าต้องไม่มากกว่าของที่ขาย)

  4. ของแถมที่ติดไปกับสินค้า (มูลค่าต้องไม่มากกว่าของที่ขาย)

  5. ของแถมแยกชิ้นอิสระที่ให้ต่างหากจากสินค้า (มูลค่าต้องไม่มากกว่าของที่ขาย)

  6. การแถมวัสดุหรือบริการหีบห่อ  (มูลค่าต้องไม่มากกว่าของที่ขาย)

  7. การเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มขนาดหรือหีบห่อส่วนเพิ่ม  (มูลค่าต้องไม่มากกว่าของที่ขาย)

  8. การลดราคา

  9. ส่วนลดการค้า

10. ส่วนลดเงินสด

11. ของขวัญและของชำร่วยที่ให้ในโอกาสเปิดร้าน เทศกาล แนะนำสินค้าใหม่

12. การส่งสินค้าไปให้ทดลองใช้ก่อนซื้อ และส่งสินค้าตัวใหม่ให้เมื่อตัดสินใจซื้อ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม