www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แจกทองคำ

(1/1)

อูดอู๊ด:
กรณี บริษัท ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ซื้อสินค้า บริษัท  1.มีสิทธิ์ จับรางวัลร่วชิงโชค ทองคำ

หรือ 2. ซื้อสินค้า แล้ว แจกทองคำ  มีข้อดีข้อเสียรหือไม่ครับ แล้ว ภาษ๊ซื้อขอคืนได้หรือเปล่า   ปกติร้านทอง จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษี ทุกร้านหรือเปล่าครับ   แล้ว ผู้รับเมื่อได้ทอง จะกระทบอะไรบ้าง ครับ

007:
1. การซื้อของมาจับรางวัล ต้องเสียภาษีขายและนำต้นทุนไปขอเครดิตภาษีซื้อได้ และรางวัลจากการแข่งขันหรือชิงโชค ถ้าเกิน 1,000.- บาทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ด้วยครับ2. แนะนำให้เป็นซื้อสินค้าแล้วแถมทองครับ  เนื่องจาก ไม่เสียภาษีขายและนำต้นทุนไปขอเครดิตภาษีซื้อได้ (ถ้าเป็นการแจก จะต้องเป็นบุคคลทั่วไป ไม่ระบุคน ไม่ต้องซื้อก็ได้)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม