www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

(1/1)

ติ๊ก:
กรณี บริษัท จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หล้ง จบงานแล้ว พาพนักงานรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงาน ไปเลี้ยง มื้อเย็น เราจะตีเป้น ค่าอะไรได้หรือไม่ครับ แล้ว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

007:
ค่าอาหารและเครื่องดื่มครับ ถือเป็นรายจ่ายได้ ต้องมีเอกสารพิสูจน์ผู้รับผู้จ่ายและการอนุมัติได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม