www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบเรื่องผลกระทบของภาษีมุลค่าเพิ่มในสินค้าคงเหลือ

(1/1)

นิน่า:
พอดีศึกษาเรื่องนี้ส่งอาจารย์

007:
กว้างไปครับถ้ามียอดซื้อ(ภาษีซื้อ) มากกว่ายอดขาย(ภาษีขาย) ก็จะต้องมีสินค้าคงเหลือครับ  แต่ถ้าไปนับแล้วสินค้าไม่มีอยู่จริง แสดงว่ามีการขายที่ไม่ออกใบกำกับภาษีนะนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม