www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เขตส่งออกขายให้กิจการ BOI มี Vat ?

(1/1)

duang:
บริษัทตั้งอยู่ในเขตส่งออก ปกติส่งออกต่างประเทศ แต่ถ้าขายให้ในประเทศ แต่เขาได้รับการส่งเสริม BOI

เวลาเราออกบิลขาย จะต้อง เปิด vat 7% ด้วยไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

007:
ต้องมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรขาเข้า(กรณีนำเข้ามาในเขตส่งออก)ด้วยครับtown:
ต้องเรียกเก็บ vat ด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม