www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ควรใช้ใบกำกับภาษีอย่างไร

(1/1)

เรียม:
กิจการที่ทำอยู่คือ รับขุด,เจาะพื้นซีเมนต์ตามไซด์งาน อย่างนี้เป็นลักษณะการจ้างหรือไม่ และควรใช้ใบกำกับภาษีอย่างไร เพราะเห็นมีหลายแบบ เช่น ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือเอกสารออกเป็นชุด เป็นต้น ขอคำแนะนำด้วยค่ะว่าแต่ละลักษณะกิจการควรใช้ในกำกับภาษีลักษณะใด ขอบคุณค่ะ

007:
เป็นธุรกิจบริการครับ   ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อรับเงิน ดังนั้นควรใช้เป็น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ครับ

007:
จากคำถามที่ 10905 ร่วมตอบคำถามนี้กิจการที่รับ เจาะ,ขุด พื้นซีเมนต์ตามไซด์งาน เราจะวางบิลแล้วอีก 30-45 วันเราจึงจะได้รับเงิน อยากทราบว่าเราจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อวางบิล หรือเมื่อ ออกเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และควรลงบัญชีอย่างไร ขอบคุณค่ะ   

 โดยคุณ เรียม (125.25.225.*) [22 Aug 2007 11:05]  

 --------------------------------------------------------------------------------โดยคุณ 007  (58.9.25.*) [22 Aug 2007 12:56] #17304 (1/2)  

การรับรู้รายได้ควรรับรู้ให้สัมพันธ์กับต้นทุนที่เกิด ถ้าเราได้ให้บริการเสร็จสิ้นแล้วจึงสมควรรับรู้รายได้ทั้งหมดทันที บันทึกโดย

เมื่อได้ให้บริการเสร็จ

dr.รายได้ค้างรับ

cr. รายได้ค่าบริการ

cr. ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดเมื่อวางบิล

dr.ลูกหนี้การค้า

cr. รายได้ค่าบริการเมื่อรับเงิน

dr.เงินสด

dr. ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

cr. ลูกหนี้การค้าdr.ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด

cr. ภาษีขาย

 

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม