www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบเสร็จกับใบแจ้งหนี้ต้องมีรายการตรงกันุกรายการหรือไม่

(1/1)

dev:
ที่ถามหมายความว่า ในกรณีที่ธุรกิจอพาร์ทเมนต์ได้ทำการ ออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือนให้กับผู้เช่าแล้ว เมื่อผู้เช่านำใบแจ้งหนี้มาชำระเงิน กลับพบว่าลืมใส่ค่าบริการบางอย่างเช่นค่าทำความสะอาดห้องไป

(1) สามารถที่จะเพิ่มรายการลงในใบเสร็จได้เลยหรือไม่

(2) หรือจะต้องทำการออกใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม เป็นใบแจ้งหนี้ 2 ใบ และใบเสร็จ 2 ใบ

(3) หรือต้องทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้เก่า แล้วออกใบแจ้งหนี้ใหม่จึงค่อยชำระเงิน

007:
ผมคิด่ว่าควรออกใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมเป็นใบแจ้งหนี้ 2 ใบ และใบเสร็จแค่ใบเดียวเมื่อได้รับเงินครับ

dev:
ขอบคุณ ครับ คุณ 007 แล้วในกรณีที่เรา ทำตามข้อ (1) เราจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ครับ

007:
ไม่ผิดครับ

dev:
ขอบคุณ ครับ คุณ 007

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม