www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยผมทีนะคับ

(1/1)

คุณกั้ง:
อยากทราบว่า"เงินฝากระหว่างทาง"คืออะรัยคับแล้วผมจาอธิบายให้อาจารย์ฟังยังงัยคับ?

ช่วยผมทีนะคับ

007:
เงินฝากระหว่างทาง  (Deposit in Transit) เป็นรายการตรงกันข้ามกับรายการเช็คค้างจ่าย กล่าวคือ เราอาจได้รับชำระเงินค่าสินค้า หรือค่าบริการ มาแล้ว และนำฝากธนาคารไปแล้ว แต่ธนาคารยังไม่บันทึกเงินรับเข้าบัญชีธนาคารให้เรา เนื่องจากระยะเวลาการหักบัญชีระหว่างธนาคารนั่นเองนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม