www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีซื้อการติดตั้งโทรศัพท์

(1/1)

นักศึกษาฝึกหัด:
ถ้าหากเราเช่าสำนักงานแต่ติดตั้งโทรศัพท์เอง ภาษีซื้อค่าโทรศัพท์แต่ละเดือนสามารถขอคืนได้หรือไม่

007:
ได้ครับ ถ้าเป็นเราใช้ และบิลออกมาเป็นชื่อเรา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม