www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การขอผ่อนผันภาษีที่ต้องชำระ

(1/1)

onny:
ถ้าในกรณีบริษัทไม่สามารถชำระเงินค่าภาษีได้ทั้งจำนวนในคราวเดียว จะสามารถขอผ่อนผันจ่ายเป็นงวดๆได้หรือไม่ ระยะเวลาในการผ่อนผันแค่ไหน

และอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ และจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรล่วงหน้าหรือไม่ และต้องติดต่อก่อนนานแค่ไหนคะ รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ

007:
ภาษีเงินได้ สามารถขอผ่อนผันได้ 3 งวดครับ

อยากรู้:
ขอผ่อนผันภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม