www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเช่า

(1/2) > >>

เกด:
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน แล้วผู้ที่เป็นหุ้นส่วนเป็นแม่ลูกกัน  รถหกล้อเป้นของแม่ แล้วห้างหุ้นส่วนทำการเช่า เดือนละ 35000 บาท ในตอนสิ้นปีเราตั้งค้างจ่ายไว้ประมาณ 6เดือน แล้วพอมาปีนี้คิดว่าค่าเช่ามันสูงไป เราจะทำอย่างไรดีคะกับค่าใช้จ่ายตัวนี้ (อยากทำให้มันถูกต้อง)

007:
ถ้าตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว ตอนจ่ายก็ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายครับ แต่ถ้าไม่ต้องจ่ายก็ถือว่าเป็นรายได้อื่นๆ ในปีที่ไม่ต้องจ่ายครับ

เกด:
แล้วทำไมต้องบันทึกเป็นรายได้ในปีนี้ด้วยค่ะ

007:
การที่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ เป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย และต้องบันทึกเป็นรายการพิเศษ - กำไรจากการยกหนี้ให้ครับรายได้นี้ไม่มี vat เนื่องจากไม่ใช่เป็นการขายสินค้าหรือบริการเกด:
ถามแล้วจะมีผลกับภาษีนิติบุคคลสิ้นปีของปีที่แล้วหรือเปล่าคะ  แล้วรายการกำไรพิเศษนี้จะบันทึกคู่กับบัญชีอะไร หรือจะไปลดยอดกับบัญชีอะไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม