www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารแนบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายตามสัญญา

(1/1)

อินทนิน:
กรณีที่บริษัทมีการจัดทำสัญญากับลูกค้าเป็นรายปี เช่น ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น โดยที่บริษัทต้องวางบิลเดือนละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกเดือน เราจำเป็นหรือไม่ว่าต้องถ่ายสำเนาสัญญาค่าเช่าอาคารแนบกับเอกสารการบันทึกบัญชีทุกเดือน

อินทนิน:
เพิ่มเติมอีกนิดครับ และมีมาตรฐานบัญชีใดกำหนดไว้หรือไม่ครับ

town:
ไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาสัญญาค่าเช่าครับ  และก็ไม่มีมาตราฐานบัญชีฉบับใดกำหนดไว้ครับ  

กชพรรณ:
การที่จัดทำใบสำคัญจ่ายค่าใช้จ่ายเราต้องปริ้นใบปะหน้าเอกสารหรือไม่คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม