www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับทำงาน แล้วโดนหัก 3% แต่ทำหนังสือหัก ณ ที่จ่ายหาย แบบนี้เวลาไปยื่นแบบ ภงด. จะมีข้อเสียอะไรมั้ยครับ

(1/1)

ภสุ:
รับทำงาน แล้วโดนหัก 3% แต่ทำหนังสือหัก ณ ที่จ่ายหาย แบบนี้เวลาไปยื่นแบบ ภงด. จะมีข้อเสียอะไรมั้ยครับ และแบบนั้นไม่สามารถไปขอ copy ได้แล้ว

007:
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้รักษาไว้เหมือนเงินสดครับถ้าหายให้ผู้ออกทำสำเนาและรับรองถูกต้องมาครับ

town:
ถ้าผู้ออกไม่สามารถออกให้ใหม่ได้  ก็เท่ากับทางเราไม่มีหลักฐานพิสูจน์  ดังนั้นก็จะเสียสิทธิ์ในการนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาใช้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม