www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้าตอนนี้ที่บ้านทำเป็น โฮมเสตย์ มีห้องและบ้านรวม 25 units จะต้องขออนุญาติเป็นโรงแรมหรือไม่

(1/3) > >>

เปิ้ล:
เพราะทราบว่าหากเป็นโรงแรมจะต้องเสียภาษีแบบหนึ่ง  และหากเป็นแบบ ห้องเช่ารายเดือนหรือapartment ต้องทำภาษีอีกแบบหนึ่ง หนูจะไปทางไหนดีถึงจะถูกต้องคะ ตอนนี้เสียแต่ภาษีลงเรือนอย่างเดียวมา 4-5 ปีแล้ว

007:
ไม่ต้องเป็นโรงแรมครับ เสียภาษีโรงเรือนอย่างเดียวนั้นไม่ถูกต้องครับ ต้องเสียภาษีเงินได้ด้วยครับ

town:
1.  ในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้อยู่ที่รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ  เช่น  บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  2.  ส่วนในเรื่องของใบอนุญาตโรงแรมนั้น  จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง3.  ส่วนภาษีโรงเรือนก็เป็นภาษีอีกตัวหนึ่ง4.  หากมีป้าย  ก็ยังต้องเสียภาษีป้ายอีกครับดังนั้นการเสียภาษีเงินได้  จึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงครับ

เปิ้ล:
ถ้าอย่างนั้นควรขออนุญาติเป็นอะไรดีคะ เพราะมีป้ายและขึ้นเป็น XXXresort อยู่อะคะ และจะดำเนินเป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติดีคะ

xxx:
จากลักษณะของตัวทรัพย์สิน  เข้าใจว่าน่าจะเป็น resort เหมาะสมกว่าครับ  เพราะตัวโรงแรม  ควรมีโครงสร้างเป็นตัวตึก  แต่ลักษณะของ resort  จะเป็นหลังๆหากยอดรายได้ไม่สูง  อยู่ในรูปของบุคคลธรรมดาจะประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและภาษีมากกว่านิติบุคคลครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม