www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้นฉบับใบกำกับภาษีหาย ทำไงดีคะ

(1/3) > >>

จ้ะ:
มีถ่ายสำเนาไว้ แต่ต้นฉบับอันตรธานหายไปไหนก็ไม่รู้ ไปดูใน ภ.พ.30 ก็ได้กรอกยอดภาษีซื้อดังกล่าวเข้าไปแล้วด้วยตั้งแต่ เม.ย.50ทำอย่างไรดีคะ เพื่อให้การ claim นั้นสมบูรณ์ ขอใบแทนจากผู้ออกได้ไหม ถ้าได้ ต้องปฏิบัติอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะnana:
ต้องให้ผู้ขายออกใบแทนให้นะคะ (ต้องลองโทรไปให้เค้าออกให้)

101:
ให้ผู้ขายออกใบแทนให้ใหม่ได้ แต่ไม่ทราบว่าในกรณีที่ยื่นVATไปแล้ว เพิ่งมาทราบภายหลังว่าใบกำกับภาษีหาย  วันที่ที่ออกใบแทนกับวันที่ยื่นภาษีไปแล้วไม่ตรงกัน(ออกย้อนหลังวันยื่น) แบบนี้มีผลอย่างไรบ้างคะ

jese:
ในกรณีที่ผู้ขายมีสำเนาใบกำกับภาษีอยู่แล้ว ใช้ x-rox ใบนั้นมาได้เลยค่ะ แต่ต้องมีข้อความว่าใบแทนออกให้ครั้งที่ _____

เนื่องจากต้นฉบับสูญหาย

ผู้ออก_______________

วันที่ ________________แล้วก็ประทับตราบริษัทผู้ขายด้วยนะคะแต่ถ้าหากเป็นการออกใบใหม่ เลขที่/วันที่ใหม่ เพื่อแทนใบเดิม จะต้องเขียนว่าออกแทนใบกำกับภาษีเลขที่ _________

วันที่ ใบกำกับภาษีเดิม ____________

เนื่องจาก __________และนำไปใช้ในเดือน เม.ย.ได้ปกติค่ะmak:
แล้วต้องให้ผู้ซื้อแจ้งความด้วยไหม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม