www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจอพาร์ตเม้นท์

(1/1)

บีบี้:
ถ้าปัจจุบันอพาร์ตเม้นท์ ที่ดินเป็นชื่อบุคคลธรรมดา กู้ธนาคารร่วมกันในนามบุคคลธรรมดา ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จและมีคนเช่าแล้วตั้งแต่ประมาณเดือนมี.ค.50 อยากถามว่าตอนนี้จะสามารถจดเป็นนิติบุคคลได้มั้ยคะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ รบกวนด้วยค่ะ

บีบี้:
ขอเพิ่มเติมนะคะ พ่อเป็นเจ้าของที่ดินอายุ 75 ปีแต่ขอกู้ธนาคารเพื่อสร้างอพาร์ตเม้นท์เป็นชื่อร่วมกับลูกชาย จำนวน76ห้องและปัจจุบันสร้างเสร็จแล้วประมาณต้นปี50มีคนเช่าเต็มทุกห้อง จะสามารถจดเป็นหจก.หรือเป็นบจก.ได้มั้ยคะ

บีบี้:
เพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ  จำนวนห้อง76ห้อง ปัจจุบันยังไม่ได้แยกเป็นค่าเช่าห้องและค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ เก็บเป็นค่าเช่าห้องเต็มๆ ห้องแอร์ราคา3500 ห้องธรรมดา2900 ห้องริมและห้องข้างล่างก็อีกราคาหนึ่งแต่จำไม่ได้ค่ะ ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะ ช่วยกรุณาตอบหน่อยนะคะ หรือมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ

town:
ผมขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. ณ ปัจจุบัน  รายได้ที่เกิดขึ้นแล้ว  ออกใบเสร็จในนามใคร  และมีวิธีการรับค่าเช่าห้องอย่างไร2. มีแหล่งเงินทุนมาจากที่ใดบ้าง เช่น เงินส่วนตัวบางส่วน หรือ เงินกู้ธนาคาร เป็นต้น3. ที่ดิน  มีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้างครับ4. ถือครอบครองมานานเท่าใด ( ระบุวันเดือนปี )5. ที่ดินดังกล่าวมีภาระผูกพันหรือไม่6. มีการขอใบอนุญาตก่อสร้างในนามใคร7. ลักษณะของอาคารมีกี่หลัง แต่ละหลังมีกี่ชั้น แต่ละชั้นมีกี่ห้อง8. โครงสร้างของรายได้มีอะไรบ้าง เช่น

8.1 ค่าเช่าห้อง ( มีราคาเท่าใดบ้าง )

8.2 ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ( มีราคาเท่าใดบ้าง )

8.3 ค่าที่จอดรถ ( คิดอย่างไร )

8.4 ค่าน้ำประปา ( คิดอย่างไร )

8.5 ค่าไฟฟ้า ( คิดอย่างไร )

8.6 ค่าโทรศัพท์ ( คิดอย่างไร )

8.7 ค่าอินเตอร์เนต ( คิดอย่างไร )

8.8 อื่นๆ เช่น ค่าส่วนกลาง หรือ ค่าซักรีด เป็นต้น9. โครงสร้างของรายจ่ายมีอะไรบ้าง เช่น เงินเดือน แม่บ้าน ค่ารักษาความปลอดภัย เป็นต้น

สุณิษา:
                     รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ                ..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท                 .........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ                   ..........บริการตรวจสอบบัญชี.........

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : sunisa_r2524@hotmail.com

                                  ติดต่อคุณ : สุณิษา 086-0896768นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม