www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สอนกวดวิชา เข้า 40(8) แล้วหักค่าใช้จ่ายต้องคิดอย่างไร

(1/1)

คนไม่รู้เรื่องภาษี:
สอนกวดวิชา ถ้าเข้า 40(8) แล้วไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายต้องคิดอย่างไร หักลดหย่อนอะไรได้บ้าง

007:
แสดงว่าคุณสอนกวดวิชาโดย มีการลงทุน มีสำนักงาน มีการจ้างคนงาน อย่างนี้จะถือว่าเป็น 40(8)ซึ่งการยื่นภาษนั้น ต้องชำระภาษีกลางปีด้วย รวมทั้งภาษีสิ้นปี  วิธีการคำนวณให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายไปจริงเท่านั้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม