www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบคำตอบที่ชัดเจน

(1/1)

แมว:
ตอนนี้มีกิจการขนส่งของให้กับห้างสรรพสินค้า เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวิ่งรถไปแล้วกว่าจะได้รับเงินเป็นเวลา 30-45 วันพร้อมกับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย(วันที่เขาจ่ายเงิน) อยากทราบว่าเราจะรับรู้เป็นรายได้ของเราเมื่อเดือนที่เราวิ่งรถส่งของหรือวันที่ได้รับเงินตามความคิดของตัวเองคิดว่ารายได้น่าจะเกิดเมื่อเดือนที่ส่งของ(เขาจะมีรายละเอียดมาให้ว่าเราวิ่งรถเดือนนี้วันที่นี้ค่าจ้างเท่าไหร่ แต่เงินยังไม่ออกต้องรออีก 30-45 วัน)เราตั้งเป็นรายได้ค้างรับไว้ได้ไหมคะ (แต่บางรายไม่มีรายละเอียดมาให้ แต่มีข้อตกลงกันว่ากี่วันจึงจะจ่ายเงิน

007:
ควรรับรู้รายได้เมื่อให้บริการ(เดือนที่เราวิ่งรถส่งของ)ครับ

เมื่อได้ให้บริการ

dr.รายได้ค้างรับ

cr. รายได้ค่าบริการเมื่อวางบิล

dr. ลูกหนี้

cr. รายได้ค้างรับเมื่อรับเงิน

dr.เงินสด

cr. ลูกหนี้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม