www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับติดตั้งแอร์

(1/1)

แก้ว:
เราขายแอร์พร้อมติดตั้ง เราจะต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย 3%เฉพาะค่าแรงติดตั้งใช่หรือไม่คะ เพราะที่ถูกหักอยู่เขาหักเราทั้งก้อนเลย เลยงง

007:
ให้เข้าดู ท.ป. 4/2528 ครับสรุปดังนี้นะครับ  ถ้าค่าแอร์ 10000 และค่าติดตั้ง 2000

1. ออกบิลเป็นค่าแอร์ 12000  ไม่ถูกหัก ณ ที่จ่าย

2. ออกบิลเป็นค่าแอร์พร้อมบริการติดตั้ง 12000  ไม่ถูกหัก ณ ที่จ่าย

3. ออกบิลเป็นค่าแอร์ 10000 ค่าบริการติดตั้ง 2000 (ในฉบับเดียวกัน) ถูกหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการติดตั้ง 2000 บาท

4. ออกบิลเป็นค่าแอร์ 10000 ค่าบริการติดตั้ง 2000 (คนละฉบับกัน) ถูกหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการติดตั้ง 2000 บาทอย่างนี้คงรู้แล้วนะครับ ว่าเราจะวางแผนภาษีเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีอย่างไรนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม