www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เริ่มยังไงดี

(1/1)

มือใหม่:
หากเราต้องการเร่มต้น อยากทำบัญชีเอง  วิเคราะห์เอกสาร  จับคู่เอกสาร   บันทึกรายการค้า จะเริ่มยังไงดีคะ มองภาพไม่ออก

007:
เบื้องต้น แยกเอกสารให้เป็นก่อน ว่าใบไหนเป็นขาย,ซื้อ,รับเงิน,จ่ายเงิน,โอนเงิน,เงินสดย่อย แล้ววิเคราะห์เพื่อบันทึกตามหลักการบัญชี  (ลองดูประเภทละ 1 รายการก่อนเพื่อทำความเข้าใจ)  ติดตรงไหนค่อยถามต่อแล้วกัน

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม